Tragiczne perspektywy dla Turku

Na dniach została opublikowana diagnoza potencjałów i barier rozwojowych dla powiatu tureckiego wykonana przez firmę Ecorys Polska Sp. z o.o. Przedstawiony w analizie obraz Turku nie nastraja optymistycznie. Dla osób, które choć w niewielkim stopniu interesują się sprawami lokalnymi, przedstawiona diagnoza odkrywczą nie jest. Znajdziemy w niej listę licznych zaniedbań, na które już wielokrotnie zwracano uwagę w mediach. Plusem tego, Czytaj więcej…