Wąwóz w Międzylesiu

foto: M. Derucki

Pojawienie się pojazdu mechanicznego na terenie leśnym kończy się degradacją runa leśnego oraz leśnych szlaków, a często też uszkodzeniem drzewostanu. Wyjątkiem nie był też fragment lasu w miejscowości Międzylesie (gm. Władysławów). Jednak w tym przypadku efekt końcowy dewastacji oraz erozji spowodowanej opadami atmosferycznymi był odmienny. Dzięki specyficznemu układowi geologicznemu powstał tam malowniczy wąwóz o długości ok. 500 m, co czyni go najdłuższym i najgłębszym wąwozem na terenie Nadleśnictwa Turek.

Nad wąwozem utworzyła się kopuła z koron drzew, a w niektórych miejscach skarpy ukazują geologiczny układ warstw piasków i glin.

Do wąwozu najlepiej dostać się pieszo, pozostawiając auto przy zabudowaniach obok trasy Turek-Władysławów. Pamiętajmy, że w Lasach Państwowych obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po drogach leśnych pojazdami mechanicznymi! Polecamy również rowery, gdyż wąwóz znajduje się na czarnym szlaku rowerowym w Lasach Zdrojki Lewe.